คู่มือพ่อแม่ดูแลพฤติกรรม-อารมณ์ เด็กวัยเรียน

เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่ใช้สำหรับดูแลพฤติกรรม-อารมณ์ เด็กวัยเรียน ที่เป็นปัญหาได้แก่ ปัญหาพฤติกรรมลักขโมย พูดโกหก  หนีโรงเรียน ติดเกม และพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งในคู่มือนี้ได้รวบรวมลักษณะของแต่ละพฤติกรรม สาเหตุที่พบ และเทคนิคสำหรับพ่อแม่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก